Cập nhật02:12:58 AM GMT

Bạn đang xem: Trang chủ

Kiểm tra tốc độ đường truyền INTERNET

Email In PDF.

Nhằm giúp bạn đọc kiểm tra tốc độ đường truyền INTERNET mà mình đang dùng có đảm bảo để download hoặc upload các tài liệu cần thiết trong qua trình truy cập internet. Chúng tôi xin cung cúp đường link sau để bạn đọc kiểm tra cho tiện:

Để kểm tra tốc độ đường truyền INTERNET mà bạn đang dùng, hãy click vào đường link này:

>>http://www.speedtest.net

Sau đó nhấn vào nút Begin Test và đợi cho tới khi các thông số về đường truyền  INTERNET của bạn hiện ra một cách chi tiết.

Ban Quản trị

Quảng cáo VIP 2

 

 

Quảng cáo VIP 3

Ảnh đẹp Tây nguyên

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.