Cập nhật08:31:37 AM GMT

Bạn đang xem: Tin tức 24h Đắk Lắk 24h Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XI cho các cán bộ chủ chốt của tỉnh

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XI cho các cán bộ chủ chốt của tỉnh

Email In PDF.
Trong hai ngày 7 và 8-8, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XI cho các cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, học tập, quán triệt 5 chuyên đề là các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XI. Cụ thể gồm: Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Kết luận về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo; sơ kết 1 năm Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Giang Nam)

Hội nghị cũng tập trung trao đổi, thảo luận, góp ý vào dự thảo các chương trình, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7, Khóa XI; trên cơ sở đó thông qua và chính thức ban hành, tổ chức thực hiện, đưa các nghị quyết, kết luận của Trung ương vào thực tiễn đời sống trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu
Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Giang Nam)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Niê Thuật nhấn mạnh: Những nội dung của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XI lần này đều là những vấn đề rất khó, phức tạp, nhạy cảm và rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cả các nhiệm kỳ tiếp theo và về lâu dài. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu nghiêm túc nghiên cứu, trao đổi, quán triệt sâu sắc nội dung các kết luận, nghị quyết, đồng thời tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để sớm cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu qủa ở địa phương, đơn vị mình.

Nguồn: Đàm Thuần (Báo Đắk Lắk)

Quảng cáo VIP 1

Quảng cáo VIP 2

Quảng cáo VIP 3

Ảnh đẹp Tây nguyên

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.